เขียนลายลงบนผืนระนาด

posted on 01 Aug 2006 13:19 by thaimusic in Video

   อาจารย์จีรนันทน์   รื่นเริง
http://cheeranan.exteen.com
http://seegang.exteen.com


  
    ร่วมพิธีเปิดงาน "ศิลปะหลังกำแพงครั้งที่ ๑" ของศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

         แสดงผลงานศิลปะของลูกศิษย์นักโทษสูงชายบางขวาง..เฮ้!

"ผืนแสนคำนึง๑"  
  
ระนาดผืนแรกที่ อ.ภูมิใจ ผลิต
และเป็นระนาดผืนแรกที่ อ.จีรนันทน์ เขียนลาย
ปัจจุบันเป็นสมบัติของอาจารย์ชัยภัค  ภัทรจินด
า นำไปใช้อัดเสียง ในอัลบั้ม

            "ผืนแสนคำนึง๒" (Sold Out)

 

"ผืนกราวใน๑" 

เป็นระนาดทุ้มที่มีเสียงทุ้มดี
และเป็นระนาดทุ้มที่ อ.จีรนันทน์ เขียนลายเป็นผืนแรก


          Art & Music summer course

 
 
 
 
 
   

 

Comment

Comment:

Tweet