อ.ภูมิใจ   รื่นเริง ได้รับเกียรติจากรายการคิดการใหญ่และบางบรรเลงเพลงระนาด 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS มาสัมภาษณ์  เรื่อง ขั้นตอนการผลิตระนาดและการหักเหชีวิตมาเป็นผู้ผลิต
เครื่องดนตรีไทย  จึงนำภาพมาให้ชมกันนะครับจากรายการบางบรรเลงเพลงระนาด ตอน ต้นทางช่างระนาด
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet