โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต
(Living Cultural Sites with Reference to
The Local Bangkok Museum project)
เขตสวนหลวง โดย กรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
http://livingculturalsites.com/index_34_04.html

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสวนหลวง : บ้านรื่นเริง (อ.ภูมิใจ รื่นเริง)


บ้านรื่นเริง เริ่มต้นกิจการโดยนายภูมิใจ รื่นเริง ใน พ.ศ. 2539 ได้รับการสืบทอดการทำเครื่องดนตรีจากครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง ศิษย์ครูสาลี่ มาลัยมาลย์ ผลิตภัณฑ์ของบ้านรื่นเริง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กลองแขก โทน รำมะนา กลองทัด สองหน้าและกลองไทยทุกชนิด รวมทั้งไม้ตีระนาด ไม้ตีฆ้องและกรับเสภา วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพิเศษ เช่น ระนาดเอกใช้ไม้ไผ่ ในการผลิต จุดเด่นของบ้านดนตรีไทย คือ การใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องดนตรีและการคัดเลือกวัสดุเครื่องดนตรีมีคุณภาพเสียงดี และมีรูปทรงประณีต สวยงาม ราคาขายตามคุณภาพของวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังรับซ่อมเครื่องดนตรีไทยราคาย่อมเยาอีกด้วย


 

 
                                         หุ่นกลองประเภทต่างๆ

 
                            ผืนระนาดเอกที่กำลังขูดท้องเพื่อตั้งเสียง

 
                           ผืนระนาดเอกไม้พะยูงและไม้ชิงชันทีี่ทำสำเร็จแล้ว

 
                                                        กลองสองหน้า

 
                                       รับซ่อมและแต่งเสียงจะเข้

 ที่อยู่ : บ้านรื่นเริง 267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2721 0739 . 086 3385304

รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 40
GPS coordinates: 13.709961, 100.648420


 

Comment

Comment:

Tweet