เพลง พม่ารำขวาน แบบบ้านรื่นเริง นำเพลงไทยมาผสมผสานกับจังหวะแบบละติน
                             บรรเลงโดย สมาชิกในครอบครัวรื่นเริง 
 
มีอะไรในบ้านรื่นเริง (Ruenroeng Family)...
    "บ้านรื่นเริง" นอกจากจะเป็นป้ายที่แขวนอยู่หน้าบ้าน เป็นนามสกุลของ
ครอบครัวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แหล่งวัฒนธรรมมีชีวิตของกรุงเทพมหานคร เป็นOTOP ของเขตสวนหลวง เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางศิลปะการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแบบอนุรักษ์โบราณ การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีสากล และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การวาดภาพ  บ้านรื่นเริง เริ่มต้นจากสมาชิกจำนวน ๒ คน ได้แก่ อ.ภูมิใจ และ อ.จีรนันทน์   รื่นเริง ร่วมกันสร้างบ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้ถ่ายทอดความงามอันบริสุทธิ์ของศิลปะและเสียงเพลงให้แก่ทายาท จำนวน ๓ คน ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 
  


   
             

            จากวันนั้นถึงวันนี้ ครอบครัวรื่นเริง เปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่รักในศิลปะและดนตรีมารวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้บ่มเพาะ จากนักดนตรี นักร้องสมัครเล่นพัฒนามาเป็นมืออาชีพทั้งดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย  และดนตรีไทยสากล นอกจากนี้บ้านรื่นเริงยังเปิดสอนศิลปะและดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่จำกัดเพศและวัย ตั้งแต่เด็กไ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงผู้เกษียณอายุราชการ
 
รื่นเริงแฟมิลี่ ในพิธีมงคลสมรส

   
 

            
      
       

Comment

Comment:

Tweet